เตรียมพบกับงานใหญ่แห่งปี BLUE CITY BURIRAM EXPO 2017 23-24 กันยายนนี้ห้ามพลาด

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองแห่งปราสาทสองยุค 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ทำให้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นเมืองที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั้งคนไทยและต่างประเทศ

เพื่อเป็นสร้างมาตรฐานการบริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติแล้ว จึงมีแนวความคิดว่า หากมีจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์การรับรู้และรวมรวมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำให้ทั้งคนบุรีรัมย์เองและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ว่า “มาตรฐานการบริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์” คืออะไร? ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมั่นใจในการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นด้วยนั่นเอง

จะเป็นงานเปิดตัว บุรีรัมย์แบรนด์ ในนาม “บุรีรัมย์การันตี” ซึ่งจะเป็นการการันตีการท่องเที่ยวในด้านต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ว่าเป็นอย่างไร โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. เปิดตัวและประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์แบรนด์เพื่อการท่องเที่ยว

2. การจัดกิจกรรม “The Best Of Buriram” โดยศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อ.ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552, อ.แดน บุรีรัมย์ , วงไอน้ำ , แช่ม แช่มรัมย์ , หญิงลี , TO BE NUMBER ONE ห้วยราชพิทยาคม,โรงเรียนบ้านเล็กในทุ่งกว้าง,คณะลิเกกล้วยหอมบันเทิงศิลป์ ฯลฯ พร้อมการนำเสนอข้อมูลบุรีรัมย์แบรนด์ผ่านศิลปินเหล่านี้ด้วย

3. การออกร้าน ที่ได้รับ บุรีรัมย์แบรนด์การันตี โดยแบ่งเป็นประเภทหลักๆ 4 กลุ่ม คือ บริการที่พัก,ร้านอาหาร-ภัตตาคารและสถานบันเทิง,ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าOTOPและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน