อำเภอตาพระยา จัดประชุมบูรณาการ ร่วมกับอำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมบริการ ”การจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่” ถนนเขาช่องตะโกและถนนเขาช่องตากิ่ว

 

 

วานนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตำรวจ สภ.ตาพระยา,ตำรวจ สภ.ทัพไทย,แขวงการทางสระแก้ว,ป้องกันจังหวัด
สระแก้ว,ฉก.ตชด.ที่12,หน่วยทหาร ฉก.ตาพระยา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 แห่ง,โรงพยาบาลตาพระยา,สาธารณสุขอำเภอตาพระยา,หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและได้เชิญ ตัวแทน อำเภอโนนดินแดง
โดยผู้กำกับ สภ.โนนดินแดง และนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทน และเชิญอำเภอละหารทราย โดย ตำรวจ สภ.ละหารทราย เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการบริการ จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ และบริหารจัดการ การขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โดยประเด็นหลัก คือการหารือเรื่องการบริการการจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเกิดปัญหาการจราจรแออัด ช่วงรอยต่อ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กับอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ บนถนน 348 ช่วงเขาช่องตะโก
ซึ่งเป็นปัญหารถติดทุกเทศกาล และในเทศกาลปีใหม่นี้ ทางอำเภอตาพระยาก็ขออนุมัติกองกำลังบูรพาเปิดใช้เส้นทางหลวงชนบท ถนน 3069 หรือ 3382 เดิมเชื่อมต่อถนน 3308 เขาช่องตากิ่ว เชื่อมต่อถนนสุริยะวิถี เขตอำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งในที่ประชุม ได้หารือ พบปัญหามากมาย ที่เป็นอุปสรรคในการจราจร,เช่นถนนแคบ,ถนนโค้ง,ถนนชัน,รถมีจำมากเกินไป,สภาพรถไม่พร้อมขึ้นเขาไม่รอด,รถบรรทุกใหญ่มีจำนวนมาก,กำลังพลไม่เพียงพอในการจัดระเบียบรถ ทำให้ระบายรถไม่ทัน เป็นปัญหาทุกครั้งมา
แม้จะมีการพยายามบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งสองจังหวัดก็ตาม ก็ยังไม่สามารถ บริหารจัดการได้ 100% แต่ทุกส่วนก็จะพยายามประสานงานแก้ไขต่อไป
อนัตชัย ภูมิพิลึก ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว