เทศบาลตำบลพุทไธสง  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุยากไร้

(4 ต.ค.60) นายจีระศักดิ์  เฮงสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  พร้อมด้วยนายยงยุทธ  วิชัยธรรม นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์   , นายประถม  ณรงค์ศักดิ์  กำนันตำบลพุทไธสง  ประธานสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สาขาพุทไธสง   รวมถึงผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง  ได้ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนายสังวาลย์  ปอกระโทก อายุ  70 ปี

ที่บ้านโนนหนองสรวง  หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  เนื่องจากนายสังวาลเป็นผู้สูงอายุและมีฐานะยากจน  สำหรับบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท  จากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ  พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลดำเนินการเรื่องการก่อสร้าง

นอกจากนั้นนายยงยุทธ   วิชัยธรรม   นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์   พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์  เฮงสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง  และคณะฯ ยังได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับนายสังวาลย์  ด้วย   สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับนายสังวาลย์  เป็นอย่างมาก

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์