เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดีงาม ทั้งการแห่พระพุทธสิหิงส์จำลองให้ประชาชนได้รดน้ำขอพร การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจาก 18 ชุมชน พิธีสมโภชน์ศาลพระหลักเมืองและมหรสพลิเก

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.60 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และงานสมโภชน์ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560

โดยงานประเพณีสงกรานต์ เน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดขบวนแหพระพุทธสิหิงส์องค์จำลองไปทั่วเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ให้ประชาชนได้สักการะและรดน้ำขอพรแล้ว ยังจะมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีจากทั้ง 18 ชุมชน

การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุทั้ง 18 ชุมชน การจัดโซนเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างไทย พิธีสมโภชน์ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย์

โดยทุกวันยังจะมีมหรสพแบบไทยๆ ทั้งลิเก เช่นเดียวกับงานวัดในอดีตอีกด้วย นอกจากนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ยังจะร่วมกันแต่งกายย้อนยุคด้วยชุดไทยในงานประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์