เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ สโมสรโรตารี่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม และสถานศึกษา กว่า 10,000 คน รวมพลังแปรอักษรแปรอักษร เลข ๙ ล้อมรอบด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจุดเทียนถวายความอาลัยในหลวง

( 1 ธ.ค.59) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ สโมสรโรตารี่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเครื่องบูชาทองน้อย และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวถวายคำอาลัย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน อย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้นยังได้ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย เบื้องต้นพระบรมฉายาลักษณ์ และรวมพลังแปรอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ เลข ๙ ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจอย่างสวยงาม ด้านล่างมีข้อความว่า เมืองบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และจะยังคงสถิตย์ในดวงใจตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์

*******วันนี้ ( 1 ธ.ค.59) 18.10 น. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการ สโมสรโรตารี่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานและสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานอัญเชิญเครื่องราชสักการะจุดเครื่องบูชาทองน้อย และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวคำแสดงความอาลัย กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงต้นไม้ของพ่อเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้

******จากนั้นยังได้ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย เบื้องต้นพระบรมฉายาลักษณ์ และรวมพลังแปรอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ เลข ๙ ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจอย่างพร้อมเพรียง ด้านล่างมีข้อความว่า เมืองบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และจะยังคงสถิตย์ในดวงใจตลอดไป

ขอคุณภาพ/ข้อมูล จาก ฮักบุรีรัมย์
#anant Bodin Begin สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์