เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียนจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 (11 ก.ค.61) นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 27-28กรกฎาคม 2561 นี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยภายในงานจะมีขบวนแห่เทียนจาก 6 คุ้มวัด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

ประกอบด้วย วัดกลาง(พระอารามหลวง) , วัดหนองไผ่น้อย , วัดธรรมธีราราม , วัดหนองตราดน้อย , วัดทักษิณาวาส  และวัดอินทรวนาราม ที่ส่งเข้าร่วมประกวดไปรวมกัน ที่บริเวณถนนรมย์บุรี 200 ปี หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จากนั้นช่วงเช้า จะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล

ไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนหน้าสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  “การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ มีการประกวดเทียนพรรษา และประกวดขบวนแห่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

และกระตุ้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย”

 นายกมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีขบวนฟ้อนรำศิลปะพื้นบ้าน การประกวดประดับตกแต่งต้นเทียน การประกวดขบวนแห่ การแสดงดนตรี ส่วนในช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมหรสพสมโภชน์ให้ชมฟรีตลอดทั้งคืนด้วย   “ขณะที่คุ้มวัดต่างๆ ก็ได้เร่งประดับตกแต่งต้นเทียน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก โดยในปีนี้การตกแต่งขบวนรถและต้นเทียนพรรษา จะเน้นแกะสลักเป็นองค์เทพ หรือตัวละครต่างๆ ที่สอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติ โดยจะไม่มีการแกะสลักต้นเทียนล้อเลียนบุคคลทางการเมืองหรือสังคม เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เตรียมจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทย

ข่าวโดย // สุรชัย    พิรักษา  สวท.บุรีรัมย์