วันนี้( 9 ธันวาคม 2559 ) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยการนำของ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พณิช นายเติมเขต กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรี นายแพ เดชพร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มรักบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมทำพิธี อัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ไปยังชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนบุลำดวนใต้

ภาพ//ข่าวโดย… เทศบาลเมืองบุรีรัมย์