ครั้งแรกในประเทศไทย! ‘บิ้กเน’ จัดงาน’วันกัญชาโลก’รับรองความยิ่งใหญ่สมมาตรฐานบุรีรัมย์

ความจริงเรื่องกัญชานั้นเป็นทรัพย์สมบัติของมวลมนุษย์ เป็นยาวิเศษที่ธรรมชาติประทานแก่มวลมนุษย์และใช้แพร่หลายกันในโลก ถึงขนาดมีการจัดตั้งวันกัญชาโลกมาช้านานแล้ว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี และมาปีนี้ “พรรคผ่อน” ของคุณเนวิน ชิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายรณรงค์กัญชาทุกเครือข่าย ก็ได้ประกาศจัดงาน “พันธุ์รัมย์” ขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงหลังเวลาเลือกตั้งไม่ถึงเดือน

งานพันธุ์รัมย์ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 นั้นก็คืองานวันกัญชาโลก 420 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และจะเป็นงานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย เพราะจะมีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 150,000 คน และอาจจะถึง 400,000 คน

ที่ตั้งชื่อว่าเป็นงานพันธุ์รัมย์ก็เพราะต้องการจะเชิดชูพันธุ์กัญชาท้องถิ่นที่ว่ากันว่าเป็นพันธุ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแนะนำและโปรโมทกัญชาพันธุ์บุรีรัมย์ โดยเรียกว่าพันธุ์รัมย์

แท้จริงแล้วกัญชาไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นกัญชาพันธุ์ดีที่สุดในโลก มีคุณภาพยาสูงที่สุดในโลก เพราะมีสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และอยู่ในโซนใกล้เส้นศูนย์สูตร วิเศษกว่าที่ใดในโลกนี้ และประเทศไทยก็มีพันธุ์กัญชาหลายพันธุ์เช่นเดียวกับพันธุ์ข้าวที่มีนับร้อยนับพันพันธุ์ชนิด

ดังนั้นพันธุ์กัญชาก็เช่นเดียวกับพันธุ์ข้าว จึงเป็นที่หมายปองของชาติมหาอำนาจ โดยเฉพาะผู้ตั้งยุทธศาสตร์ CPTPP ที่บังคับให้ประเทศขี้ข้าทั้งหลายที่ยอมเข้ามาเป็นข้าทาสต้องเปิดกว้างให้ต่างชาติถือสิทธิบัตรนวัตกรรมทุกชนิด ทั้งนวัตกรรมทางธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องเปิดกว้างให้ต่างชาติจดทะเบียนเป็นเจ้าของพันธุ์พืชต่างๆ ได้

งานพันธุ์รัมย์ งานวันกัญชาโลกที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยครั้งนี้คงจะก่อเกิดกระแสและแรงกระเพื่อมทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อย่างแน่นอน

ใน THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 7 มีนาคม เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ Thestandardth

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 7 มีนาคม

‘เนวิน ชิดชอบ’ เปิดใจสด งาน ‘พันธุ์บุรีรัมย์’ ครั้งแรกในไทยกับงานวันกัญชาโลก!ใน THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 7 มีนาคม เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ Thestandardth#พันธุ์รัมย์ #TheStandardDaily #TheStandardCo #TheStandardTH #StandUpForThePeople

Posted by THE STANDARD on Thursday, March 7, 2019