กรณีดราม่า..หลังจากรองผู้การตำรวจบุรีรัมย์ ออกมาตรการคุมเข้มรถแห่ จ่อเอาผิดเจ้าภาพ รถแห่ ที่ไม่ขออนุญาตใช้เสียงและดัดแปลงสภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทชกต่อยและยิงกันทั้งในงาน โดยกำชับตำรวจท้องที่คุมเข้มเรื่องการขออนุญาต ใช้เสียง ขออนุญาตจัดงาน รวมถึงร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน หากไม่มีการขออนุญาตให้ถูกต้องและจัดขึ้นโดยพละการ แล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาท มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตขึ้น ก็จะเอาผิดตามกฎหมาย ทั้งคู่กรณีที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงเจ้าภาพผู้ว่าจ้าง และเจ้าของรถแห่ด้วย นั้น…

สิ่งที่เจ้าภาพ ผู้จัดงานควรรู้ก่อนจัดงาน ว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตใช้เสียง ขออนุญาตจัดงาน ซึ่งเจ้าภาพบางคนไม่ได้มีการขออนุญาต ก่อนจัดงาน ดังนั้นสิ่งที่เจ้าภาพควรรู้และควรทำคือ “ขออนุญาต” และ ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลรักษาความสงบในงานด้วย

วันนี้ได้นำความรู้ เกี่ยว พ.ร.บ ต่างๆมาให้ศึกษากันก่อน

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
โดยพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 ว่าด้วยเหตุรำคาญ มาตรา 25 (4) ระบุว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ หากการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น หากจะจัดคอนเสิร์ต หรือมหรสพใดๆ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการจัดให้มีการแสดงดนตรี ดิสโก้เทคฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

พ.ร.บ.ควบคุมการใช้เสียง และเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
ขณะเดียวกันก็ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้เสียง ตามพ.ร.บ.ควบคุมการใช้เสียง และเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย เพราะเข้าข่ายการโฆษณาใช้เสียงกิจการประเภทงานมหรสพต่างๆ ซึ่งในพ.ร.บ.ระบุว่าห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรงพยาบาล วัด หรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจ และ ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ

แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้ดูแลรับผิดชอบและรับทราบ
นอกจากนี้ ยังต้องแจ้งการจัดงานมหรสพต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหรือเจ้าพนักงานตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้มาควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบหรือได้รับทราบเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย หากไม่แจ้งแล้วเกิดเหตุร้ายขึ้นในงาน ผู้จัดงานถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา และความรับผิดทางแพ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ต้องยื่นขออนุญาตทั้งสน. และสำนักงานเขต/เทศบาล/อำเภอ
ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงในการจัดกิจกรรม มหรสพ ผู้จัดงานจะต้องนำคำร้องที่จะยื่นขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงไปให้สถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตเบื้องต้น จากนั้นจึงจะนำมาให้สำนักงานเขตออกใบอนุญาต และกลับไปให้สถานีตำรวจท้องที่อีกครั้ง เพื่อลงชื่อรับรองในคำร้องอีกรอบ ก่อนนำไปอนุญาตใช้จัดงานได้

ที่มา : http://tonkit360.com