วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ SMC. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดคลินิกพิเศษ เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โดยมีนายสมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรง พยาบาลบุรีรัมย์เป็นประธานในครั้งนี้ ณ OPD ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์
ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : ปฏิคม รพ.บุรีรัมย์