เส้นทางเลาะชายแดน ‘ช่องตะกิ่ว’ ถนนหมายเลข 3308

 เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสู่ภาคอีสานตอนล่าง ลัดเลาะชายแดนช่องตากิว เริ่มต้นจากตัวเมืองสระแก้ว ใช้เส้นทาง 33 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 348 บริเวณแยกอรัญประเทศ ผ่าน อ.โคกสูง เมื่อถึงแยกบ้านโคกเพร็กให้ตรงไปโดยใช้เส้นทาง 3308 ผ่านช่องตากิ่ว เพื่อไปยัง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

จากเฟสบุ๊คชื่อ อารยันต์ นอ.ตาพระยา (นายอำเภอตาพระยา) จังหวัดสระแก้ว ได้แนะนำท่านที่จะเดินทางผ่านจังหวัดสระแก้วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เส้นทางสายช่องตะกิ่ว ปัจจุบัน ถนนดี เป็นถนนลาดยางเกือบตลอดทั้งสาย (ยกเว้นช่วงเขตป่าผิวจราจรชำรุดบ้างบางช่วงประมาณ 8 กม.) ระยะทางใกล้ขึ้น ภูมิทัศน์สองข้างทางสวยงาม (เปิดเพื่ออำนวยความสะดวกจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้วง 26 ธ.ค.60 -6 ม.ค.61 ระหว่างเวลา 06.00 น.18.00 น. เท่านั้น)

สำหรับใครที่อยากเห้นสภาพเส้นทางก่อนเดินทาง วันนี้มีคลิปมาให้ชม ซึ่งคลิปสำรวจเส้นทางทำขึ้นโดยผู้ใช้ชื่อ Youtube Ananchai Poopiluk

ได้ทำคลิปสำรวจเส้นทางไว้เมื่อเดือนเมษายน 2560

สำหรับเส้นทางในเขต อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ กว่า 25 ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้ทำการปรับปรุงเส้นทางระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร

นายวิทย์   วรวงค์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  ได้ออกมาระบุว่า ภายหลังแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 25 ล้านบาท  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล  เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายทางหลวงหมายเลข 3308  “ถนนสุริยะวิถี” อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร    ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว  แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา