บุรีรัมย์เปิดตลาดต้องชม “ถมหมืดถมมอ” พร้อมเล่าขานตำนานเมืองนางรองเสริมท่องเที่ยวและรายได้

ที่ปรึกษาการพาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์  เปิดตลาด “ถมหมืดถมมอวอล์คกิ้งสตรีท” อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมเล่าขานตำนานเมืองนางรอง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  คาดมีเงินสะพัดหลายแสน

(10 มิ.ย.60)  นางวิโลวรรณ   ทัพวงศ์ศรี  ที่ปรึกษาการพาณิชย์   กระทรวงพาณิชย์   พร้อมด้วยนายดำรงชัย   เนรมิตตพงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายเพชร  สุพพัตกุล  นายอำเภอนางรอง  , นายสุทธิศักดิ์   พรหมบุตร    พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  และนายมาโนช   ตันเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  ร่วมเปิดตลาดต้องชม “”ถมหมืดถมมอวอล์คกิ้งสตรีท” บริเวณถนนณรงค์ดำริและถนนสืบสหการ  ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง   อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์ พร้อมจัดการแสดงเล่าขานตำนานเมืองนางรอง  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่  มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะ ซึ่งชื่อตลาดถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ ก็เป็นภาษานางรองที่แปลว่า “มากมาย  ถมเถ”

ตลอดสองข้างทางของตลาดประดับตกแต่งด้วยเสานางรอง  สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนางรองด้วย   ซึ่งการเปิดตลาดต้องชมถมหมืด  ถมมอ ครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน   ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่งด้วย  โดยตลาดต้องชมถมหมืด ถมมอ  เป็นหนึ่งในตลาดต้องชมต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นเวทีการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวนางรองที่มีมายาวนาน   โดยจะเปิดทำการค้าขายตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ทุกวันศุกร์ และเสาร์  มีพ่อค้าแม่ค้า  ชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน   ผลิตภัณฑ์ชุมชน   พืชผักปลอดสารที่ปลูกเอง รวมถึง ขนมไทย มาวางจำหน่ายมากกว่า  300 ร้าน   เชื่อว่าการเปิดตลาดต้องชมถมหมืด ถมมอ ครั้งนี้จะมีเงินสะพัดวันละหลายแสนบาท

นางวิโลวรรณ   ทัพวงศ์ศรี  ที่ปรึกษาการพาณิชย์   การเปิดตลาดต้องชมเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  เป็นแหล่งรวบรวม  กระจายผลผลิตต่างๆ ของชุมชน  ทั้งผลผลิตทางการเกษตร  หัตถกรรม  งานศิลปะ  เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน  เพื่อสะท้อนจุดเด่น สร้างจุดขายดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนมากขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

ด้านนายมาโนช   ตันเจริญ   นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  กล่าวว่า  การเปิดตลาดถนนคนเดินถม หมืด ถมมอ เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายกว่า 300 ร้าน  มีเงินสะพัดวันละ 3 – 4 แสนบาท  นอกจากนั้นยังเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  และการแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอีกด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท  บุรีรัมย์