เปิดตำนานปล่องภูเขาไฟบุรีรัมย์กว่า 2 ล้านปี สุจิตต์ วงษ์เทศ เล่าขานผ่านมติชนออนไลน์

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ภูเขาไฟ ในบุรีรัมย์
สุจิตต์ วงษ์เทศ : ภูเขาไฟ ในบุรีรัมย์

2 ล้านปีมาแล้ว ในเขตบุรีรัมย์มีภูเขาไฟหลายลูก ทางการบอกว่าขึ้นไปท่องเที่ยวได้
(สรุปจาก ภูมิศาสตร์และภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ โดย จุมพล วิเชียรศิลป์ พิมพ์ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ไม่ลงปีที่พิมพ์) หน้า 2-17) เฉพาะ 2 ลูกแรก มีดังนี้

ภูเขาไฟกระโดง อยู่ห่างตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีอายุน้อยประมาณ 0.9-0.3 ล้านปี
ลักษณะซากปล่องปะทุเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก มีน้ำขังกลายเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟสวยงามที่สุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 283 เมตร

ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 70 กม. เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดใน จ. บุรีรัมย์
มีปล่องช่องปะทุระเบิดอยู่ตรงศูนย์กลางของเขตภูเขาไฟและมีลักษณะคล้ายชามยักษ์วางหงายอยู่บนเนินกว้างประมาณ 300 เมตร ยอดเนินภูเขาไฟสูงประมาณ 383 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

บริเวณปากปล่องช่องปะทุเป็นแอ่งลึกและลาดชันมาก รูปร่างกลมไม่มีร่องรอยการยุบตัว หากมีน้ำขังมากจะกลายเป็นทะเลสาบบนปล่องภูเขาไฟที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ขอบปากปล่องช่องปะทุทางทิศใต้ เป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งที่สวยงาม และอยู่บนเนินภูเขาไฟสูงที่สุดในประเทศไทย

 

source