แผ่นดินธรรม ลำน้ำชี ประเพณีสามเผ่า ชุมชนเก่าเมืองโบราณ กรอบหวานกระยาสารท หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอกระสังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสตึก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอปราสาท (จังหวัดสุรินทร์) อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอห้วยราช

ทฤษฏีประวัติและต้นกำเนิด (ตามคำบอกเล่า)

เหตุทีมี่ชื่อว่า กระสัง ก็เพราะว่ามีต้นกระสังเกิดมาก ต้นกระสังเป็นต้นไม้มีหนาม ใบเล็กๆคล้ายใบมะขาม แต่ยาวกว่า และใบหนากว่า ใบของต้นกระสังใช้ปรุงอาหารแทนส้มได้และมีรสอร่อยกว่า แต่ก่อนเกิดมากเป็นต้นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งเป็นอย่างดี

 

 

นอกจากนี้ใบของต้นกระสังเอามาต้มเอาน้ำกินแก้โรคช้ำในได้ และต้นกระสังมีลูกกลมๆคล้ายผลมะนาวเอามาตำให้ละเอียด เสกคาถา นะโมพุทธายะ เอาผ้าขาวที่สะอาดกรองละลายกับน้ำปล่อยน้ำให้ใสเอามาหยอดตาแก้โรคตาแดงดักในตอนต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา บ้านกระสังเคยมีคนอพยพมาอยู่

 

โดยอพยพจากเมืองนครธม เมืองหลวงของเขมรมาอยู่ในราวพ.ศ. ๑๘๙๖ ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง โดยขุนหลวงพะงั่ว ยกกองทัพมาตีเขมร คนหนีทัพไทยมาตั้งอยู่ที่บ้านกระสังประมาณ ๑๗ ครัวเรือน

 

เพราะเห็นว่าบ้านกระสังมีทำเลดี เคยเป็นเมืองเก่า เคยเป็นเมืองร้างมานานมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกลายเป็นดง สัตว์ป่ามีมากมาย และมีดงอยู่ทางทิศตะวันออกบ้านเรียกว่าดงขะเวียง อาหารการกินหาง่าย มีน้ำบริบูรณ์เพราะอยู่ใกล้คลองหรือห้วยเรียกว่า ห้วยจะเมือง

 

 

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและทางเหนือวัดท่าสว่าง คนมาอยู่บ้านกระสังร้อยกว่าปีก็เกิดโรคระบาดอีก คนก็อพยพไปอยู่ที่บ้านเมืองไผ ่หมด เหลืออยู่ไม่กี่คน ตายหมู่เกือบหมด คนที่เหลือพากันอพยพไปอยู่ที่บ้านเมืองไผ่ บ้านกระสังก็กลายเป็นเมืองร้างร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๐๐ จนถึง ๒๓๔๕

เป็นเวลาสามร้อยกว่าปี บ้านกลายเป็นดง มีต้นไม้เกิดขึ้นหนาแน่น ถึงขนาดมีช้างมาอยู่มากมาย ต้นไม้ที่มีมากที่สุดคือไม้ไผ่ป่า พวกส่วยจังหวัดสุรินทร์กลับมาจากคล้องช้างได้มาเห็นบ้านกระสังมีทำเลดี พากันมาจับจองอยู่ต่อมาภายหลังคนจากจังหวัดสุรินทร์ และคนอยู่เขตพิมายก็อพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นอีก ค่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในราว พ.ศ.๒๓๒๐ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้เคยเสด็จมาเขตอำเภอกระสัง ได้นำทหารมาซุ่มนอนพัก ที่ดงขะเวียงทางตะวันออกบ้านกระสังแล้วยกทัพไปตีเมืองขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

 

จนถึง พ.ศ. ๒๓๕๑ กระสังอดอยากเนื่องจากฝนแล้ง พากันอพยพไปอยู่ที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า บ้านกระสังก็กลายเป็นบ้านร้าง อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓

 

คนจากจังหวัดสุรินทร์ บ้านสองชั้น บ้านเมืองไผ่และบ้านห้วยราช ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านกระสังเป็นจำนวนมากขึ้น เพราะพื้นที่ของบ้านกระสังเหมาะในการเกษตรคือการทำนา พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้มีการสร้างทางรถไฟมาถึงกระสังพอตั้งสถานีกระสังมีรถไฟวิ่ง

 

คนก็อพยพมาอยู่มากเกือบทุกสารทิศ มีทั้งชาวอินเดียและชาวจีนที่อพยพมาจากผืนดินใหญ่ มาอยู่ที่บ้านกระสังแห่งนี้สมัยนั้นเขตอำเภอกระสัง ทั้งหมดเป็นหมู่บ้านขึ้นตรงต่อตำบลห้วยราชแต่ก่อนเมืองแปะยังไม่มี ยังคงขึ้นตรงต่อนครราชสีมา

 

ต่อมาทางราชการได้ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ คือเมืองแปะขึ้น พ.ศ. ๒๔๖๘ บ้านสองชั้นได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านกระสังก็ไปขึ้นตำบลสองชั้น ยังขึ้นต่ออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่

ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะบ้านกระสังขึ้นเป็นตำบลโดยขึ้นกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์กำนันที่ได้รับเลือก คือกำนันไกร สุขอนันต์ และยกฐานะบ้านลำดวนขึ้นเป็นตำบลเหมือนกัน กระสังมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในสมัยนั้นคือ ขุนอารีย์ราชการันต์ ได้เห็นว่าอำเภอกระสังเจริญ มีคนตั้งร้านค้าอยู่มากมายสิ้นค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระสังใสมัยนั้นคือข้าวเปลือก พ่อค้าคนกลางซื้อข้าวเปลือกได้ส่งขาย ที่กรุงเทพฯทางตู้รถไฟ

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งตำบลกระสังเป็นกิ่งอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้กำนันไกร สุขอนันต์ จัดหาทีดินเพื่อจะปลูกสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอ กำนันก็ได้จัดเอาทำเลที่ปลูกสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเกณฑ์ราษฎรมาช่วยถางป่าไม้ที่จะยกเป็นกิ่งอำเภอ

 

และในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นี้เอง ทางราชการมีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ส่งปลัดผล (นามสกุลจำไม่ได้) มาอยู่ทำงานชั่วคราวที่กระสังจนกว่าจะสร้างที่ทำงานเสร็จโดยมีนายไกรสุขอนันต์กำนันตำบลกระสังเป็นผู้ประมูลสร้างสร้างเสร็จแล้ว ก็มีปลัดวิโรจน์ กาญจนธวัช เป็นปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอกระสังคนต่อมาก็มีนายอำนาจ สุภจัมปิยาภ์ นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ

ต่อๆ มาเรื่อยๆ จนถึงนายอำเภอคนปัจจุบัน นี้ บ้านกระสังเจริญขึ้นเป็นลำดับ ถนนหน้าตลาดกระสังสมัยก่อนปลูกต้นจามจุรีหน้าบ้านกันทุกคนเพื่อเป็นร่มไม่ให้ร้อนรู้สึกว่าการค้าขายดีทำมาค้าขายคล่อง เพียงเวลาไม่กี่ปีคนจีนที่อพยพมาก็สามารถตั้งตัวได้รวยไปตามๆกัน ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอกระสัง จะพูดภาษาท้องถิ่น คือภาษาเขมร

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่อำเภอกระสังจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางด้วยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ระหว่างอำเภอกระสัง-อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

ระบบสาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภค คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของทางราชการ 1 แห่ง

สภาพทั่วไปของอำเภอ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย

ข้อมูลอาชีพของอำเภอ

อาชีพหลัก: ทำนา

อาชีพเสริม: ทำสวนผัก, รับจ้าง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอกระสังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน

1. กระสัง (Krasang) 21 หมู่บ้าน

2. ลำดวน (Lamduan) 18 หมู่บ้าน

3. สองชั้น (Song Chan) 17 หมู่บ้าน

4. สูงเนิน (Sung Noen) 19 หมู่บ้าน

5. หนองเต็ง (Nong Teng) 18 หมู่บ้าน

6. เมืองไผ่ (Mueang Phai) 13 หมู่บ้าน

7. ชุมแสง (Chum Saeng) 12 หมู่บ้าน

8. บ้านปรือ (Ban Prue) 15 หมู่บ้าน

9. ห้วยสำราญ (Huai Samran) 14 หมู่บ้าน

10. กันทรารมย์ (Kanthararom) 12 หมู่บ้าน

11. ศรีภูมิ (Si Phum) 9 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอกระสังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลกระสัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระสัง

เทศบาลตำบลสองชั้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองชั้นทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหนองเต็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเต็งทั้งตำบล

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระสัง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกระสัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำดวนทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสูงเนินทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปรือทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสำราญทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีภูมิทั้งตำบล

ภาพรวมอำเภอกระสัง

ข้อมูลจาก adisakmaisook วิกิพีเีดีย