วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดป่าทะเมนชัย) สามเณรจากวัดหนองป่าพง มาปักกรดบริเวณป่าช้าแล้วพิจารณาว่าสามารถเป็นวัดและรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ ญาติโยมที่เลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติของพระสายวัดป่าจึงกราบนิมนต์ให้อยู่ ต่อมาสามเณรได้นิมนต์พระสายวัดป่ามาเป็นประธานสงฆ์ คือพระครูกิตติธรรมธร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน แรกเริ่มเมื่อท่านมาอยู่ก็สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในวัด ได้ค้นพบพระอบที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ อยู่หลังพระประธานในศาลาคาดว่าประธานสงฆ์องค์เดิมคงนำมาเก็บรักษาไว้ ท่านเจ้าอาวาสจึงกราบเรียนหลวงพ่อ เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์เอกหลวงพ่อชา มาเป็นที่ปรึกษา

เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2532 เจ้าอาวาสนำพระสงฆ์พร้อมญาติโยมสวดพระพุทธมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อถอนที่ตรงนั้น แล้วกำหนดเอาวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำให้สร้างรูปทรงพระธาตุพนม คือ จำลองแบบย่อจากพระธาตุพนม เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมอีสานไว้ กำหนดความกว้างฐานพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 29 เมตร รวมทั้งฉัตรทั้งหมด 31 เมตร รวมงบประมาณการก่อสร้างจากการอนุโมทนาบุญญาติโยมในชุมชน และจากทุกสารทิศได้มาร่วมอนุโมทนาก่อสร้าง ทั้งสิน 1,500,421 บาท ระยะเวลา 2 ปีแล้วเสร็จ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ตรงยอดพระเจดีย์ประมาณ 100,000 องค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐาน หน้าตักกว้าง 50 นิ้ว นามหลวงพ่อเพชร มีกำแพงพญานาคล้อมรอบประตูทั้งสี่ทิศ

โดยคืนก่อนวันวางศิลาฤกษ์ พระเณร ญาติโยมที่จัดเตรียมงาน ได้ประจักษ์สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีลูกแก้วขนาดเท่าไข่เป็ดลอยมาทางอากาศ ไปตกตรงทางทิศเหนือห่างจากพระเจดีย์ หลวงพ่อกล่าวว่าเป็นนิมิตรหมายอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในวันข้าง หน้า หลวงพ่อประธานสงฆ์ได้ตั้งชื่อพระเจดีย์ใหม่ว่า “พระมหาเจดีย์ศรีทะเมนชัย”

บทความ / ภาพ จาก สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์