กว่าจะได้เป็นสนามบินบุรีรัมย์ ในวันนี้ ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า สนามบินบุรีรัมย์ ใครเป็นผู้ริเริ่มความคิดนี้ ทำไมสนามสนามบินบุรีรัมย์ ถึงได้ที่ตั้ง ที่ไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์ กว่า 34 กิโลเมตร เรามาดูประการก่อสร้างสนามบินบุรีรัมย์ กันครับมีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง

 

กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินใหม่ จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเสม็ดและโคกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น

 

ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ต้องโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

 

>เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

 

 

 

> 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น – ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่ บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้

 

 

 

>ปี พ.ศ. 2536 – 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท

 

 

> 14 ตุลาคม 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต

 

สนามบินบุรีรัมย์ สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 16 เที่ยวบิน สามารถจอดเครื่องบินลำใหญ่ โบอิ้ง 737 ได้สองลำ

 

 

สายการบินแรกที่ทำการบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ ในขณะนั้น คือ “การบินไทย”

 

 

หลังจากการบินไทย หยุดบินเส้นทางนี้ หลังจากนั้นใน พ.ศ.2545 สายการบินภูเก็ตแอร์ ในเปิดเส้นทางบินมายังจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

หลังจากภูเก็ตแอร์ หยุดบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์

สายการบินพีบีแอร์ ได้เปิดเส้นทางใหม่ บินแทนสายการบินเดิม โดยเริ่มบินในวันที่ 3 ธํนวาคม 2548 บินวันจันทร์, พุธ และ เสาร์ วันละ 1 เที่ยวครับ ราคา 1,605 บาท/เที่ยว ใ้ช้เครื่องแบบ ERJ145 ซึ่งก่อนหน้าสายการบินภูเก็ตแอร์เคยเปิดบินเส้นทางนี้ด้วยเครื่องบินแบบ YS-11 ในราคา 1,500 บาท/เที่ยว

ปี 2552 พีบีแอร์จดทะเบียนเลิกบินเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และได้ปิดบริการแล้วเนื่องจากขาดทุน

หลังจากนั้น”สายการบินนกแอร์” มาบินเส้นทาง กรุงเทพ-บุรีรัมย์ แทน โดยใช้เครื่อง ATR-72 ของบางกอกแอร์เวย์ บิน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์

ปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม กรุงเทพมหานคร สายการบินหยุดแอร์ หยุดบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ นานกว่า 8 เดือน และกลับมาบินอีกครั้ง

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สายการบินนกแอร์กลับมาเปิดบินเส้นทางบุรีรัมย์-กรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตามปกติแล้ว หลัง ปชช.นักท่องเที่ยวเรียกร้อง

จากก่อนหน้านี้ได้หยุดบินไปนานกว่า 8 เดือน เหตุผลกระทบน้ำท่วมรันเวย์ดอนเมือง พร้อมเพิ่มเที่ยวบินเป็น 3 วัน/สัปดาห์สนองความต้องการผู้โดยสาร

โดยสายการบินนกแอร์ที่กลับมาเปิดทำการบินที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เป็นไฟลต์บินแบบ 34 ที่นั่ง เปิดทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์

โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 12.10 น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์เวลา 13.15 น. และเที่ยวบินกลับออกจากบุรีรัมย์ เวลา 13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 14.40 น

จากเดิมมีไฟลต์บินเพียงสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันศุกร์ และวันอาทิตย์เท่านั้น คือเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์เวลา 16.05 น. และเที่ยวบินกลับออกจากบุรีรัมย์ เวลา 16.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 17.40 น

ตารางบินสายการบินนกแอร์ ปี 2555

ปัจจุบันสายการบินนกแอร์ ให้บริการ เส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ วันละ 2 เที่ยวบิน โดยใช้เครื่อง ATR-72 ขนาด 66 ที่นั่ง และ Q400 ขนาด 86 ที่นั่ง สลับกันทุกวัน

เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้

วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นครั้งแรกที่สนามบินบุรีรัมย์ 2 สายการบิน เปิดให้บริการตั้งแต่เปิดใช้สนามบินมา

สายการบินแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินใหม่มายังจังหวัดบุรีรัมย์ วันละ 1 เที่ยวบิน/ทุกวัน จากนั้นเป็นต้นมา ทำให้สนามบินคึกคักขึ้นมา ผู้คนเริ่มกลับมาใช้บริการมากขึ้น

 

สนามบินบุรีรัมย์ บนเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

ตารางเที่ยวบิน ปัจจุบัน เส้นทางบินกรุงเทพ-บุรีรัมย์ วันละ 4 เที่ยวบิน/วัน ให้บริการทุกวัน

เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้
เปิดบันทึกเรื่องราว กว่าจะเป็นท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในวันนี้

ปี 2560 กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณกว่า 165 ล้าน ในการขยายอาคารผู้โดย ลานจอดและทางขับเพิ่ม นับเป็นข่าวดีแก่ชาวบุรีรัมย์อย่างยิ่ง

ปี 2561 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์กำลังเจรจาข้อตกลงร่วมกันระหว่างสายการบินใหม่ที่คาดว่ามีลุ้นการเปิดเส้นทางจังหวัดบุรีรัมย์อย่าง ไทยสมายล์ พร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างตามกระบวนการและงบประมาณที่ได้รับมาในปี 2560

เป็นยังไงบ้างเชื่อเลยว่าหลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน มาลุ้นและเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าปีนี้ 2561 สนามบินบ้านเราจะเติบโตกันไปได้ขนาดไหนกัน เพราะเชื่อเหลือเกินว่า รากฐานของเมืองที่พัฒนาย่อมมาจากการคมนาคมที่สมบูรณ์และได้รับการพัฒนามาแล้วนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล…เว็ปไซต์กรมการบินพลเรือน