อำเภอหนองกี่

อำเภอหนองกี่ เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครอง อำเภอนางรอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองกี่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2517 ขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกี่ ตำบลเย้ยปราสาท ตำบลหนองไผ่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2522

ตำนานเล่ากันว่านางอรพิมพ์ สาวงามแห่งเมืองพิมายออกเดินทางมาหาคนรักชื่อปราจิต ซึ่งท้าวพรหมทัต เจ้าเมืองพิมายขี้เมากลั่นแกล้งสั่งให้ออกรบทัพจับศึกชายแดนเขมร โดยออกเดินทางมาเป็นเวลาแรมคืน

พอถึงลำน้ำมูลนางอรพิมพ์ได้อาศัยเรือของสามเณร สามเณรพอใจหลงรักไม่ส่งขึ้นฝั่ง จึงลอยเรือต่อไปจนกระทั่งถึงต้นมะเดื่อริมน้ำ นางอรพิมพ์หิวกระหาย จึงพยายามขอร้องสามเณรเก็บให้กิน เมื่อสามเณรขึ้นต้นมะเดื่อนางอรพิมพ์ จึงหาหนามและมดแดงวางขวางปิดกั้นทางลง และรีบพายเรือหนี

เมื่อขึ้นฝั่งมาถึงหนองน้ำใหญ่ได้เข้าไปขออาศัยอยู่กับชาวไร่ชาวป่าเพื่อพักพิง นางอรพิมพ์คิดว่าเดินทางคนเดียวคงไม่ปลอดภัย จึงได้ขอบริจาคผ้าขาวจากชาวไร่ ชาวป่า เพื่อมาทอเป็นผ้าขาวเตรียมตัวบวชริมหนองน้ำ ชื่อว่า ” หนองกี่ ”

และเป็นชื่อบ้านหนองกี่ อำเภอหนองกี่ในปัจจุบัน ต่อมามีเรื่องเล่าขานกันว่า ที่หนองน้ำหนองกี่ จะมีปรากฏการณ์อภินิหารมีกี่ทอง (เสากี่ทอง = กี่ทอผ้า สีทอง) ลอยขึ้นมากลางหนองน้ำในวันเพ็ญหรือวันพระสำคัญๆ สักครู่หนึ่งและจมหายไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอหนองกี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอจักราช (จังหวัดนครราชสีมา) และอำเภอหนองหงส์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชำนิและอำเภอนางรอง

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอเสิงสาง (จังหวัดนครราชสีมา)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองบุญมาก (จังหวัดนครราชสีมา)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหนองกี่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 108 หมู่บ้าน

หนองกี่ (Nong Ki) 8 หมู่บ้าน

ทุ่งกระตาดพัฒนา (Thung Kratat Phatthana) 12 หมู่บ้าน

เย้ยปราสาท (Yoei Prasat) 10 หมู่บ้าน

ทุ่งกระเต็น (Thung Kraten) 9 หมู่บ้าน

เมืองไผ่ (Mueang Phai) 18 หมู่บ้าน

ท่าโพธิ์ชัย (Tha Pho Chai) 9 หมู่บ้าน

ดอนอะราง (Don Arang) 15 หมู่บ้าน

โคกสูง (Khok Sung) 8 หมู่บ้าน

โคกสว่าง (Khok Sawang) 9 หมู่บ้าน

บุกระสัง (Bu Krasang) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอหนองกี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลหนองกี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองกี่ บางส่วนของตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา และบางส่วนของตำบลทุ่งกระเต็น

เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกี่ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองกี่)

เทศบาลตำบลดอนอะราง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนอะรางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาททั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสว่างทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองกี่)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็น (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองกี่)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสูงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุกระสังทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

หาดปราสาททอง หรือ อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท ระยะห่างระหว่างขอบสระถึงเกาะกลาง 250 เมตร เนื้อที่ 2450 ไร่ หาด ปราสาททอง ยังเหมาะแก่การปั่นจักรยานรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ โดยรวมของระยะทางทั้งหมด เกือบ 10 กิโลเมตร ที่พิเศษกว่านั้น ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาทางน้ำ เช่นเจ็ทสกี ระยะทางฝึกซ้อมและการแข่งขัน 9.3 กิโลเมตร

การเดินทาง ทางแยกต่างระดับ อำเภอสีคิ้ว เลี้ยวมาทางอำเภอโชคชัย ผ่านอำเภอหนองบุญมาก ถึงสี่แยกอำเภอหนองกี่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงหาด

หาดปราสาททอง

งานประเพณี

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ของทุกปี

มหกรรมมวยไทยเทศกาลกินไก่ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขื่อนห้วยยางและทุ่งกระเต็น

พูดถึง “อำเภอหนองกี่” ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก และสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็คือ ไก่ย่างหนองกี่ ของดีประจำอำเภอ

“หนองกี่” เมืองหน้าด่าน อำเภอแรกเมื่อท่านขับรถเข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สีคิ้ว-อุบลราชธานี อำเภอที่ความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นอำเภอที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

หนองกี่

“อำเภอหนองกี่” เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตการปกครอง อำเภอนางรอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองกี่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2517 ขณะนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกี่ ตำบลเย้ยปราสาท ตำบลหนองไผ่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2522

หนองกี่1

ของดีประจำถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอหนองกี่

”มหกรรมมวยไทย เทศกาลกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี ประเพณีบุญเดือนสิบสอง” ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันลอยกระทง (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอำเภอหนองกี่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต ทั้งในด้านของอาหาร อย่างไก่ย่างหนองกี่ ได้เป็นที่รู้จักและสร้างความติดใจให้แก่ผู้ที่ได้ลิ้มลอง การอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อำเภอหนองกี่มีโรงเรียนสอนศิลปะมวยไทย ทำให้มีนักมวยที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นจำนวนมาก

ไก่ย่างหนองกี่ ของดีต้องบอกต่อ หากผ่านมาทางหนองกี่ ของดีที่ต้องห้ามพลาด

อีกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ไกลจากตัวอำเภอหนองกี่   “หาดปราสาททอง” ทะเลน้ำจืดแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานแต่บรรยากาศ ความสวยงาม ของสถานที่นี้ต้องยกนิ้วให้เลย

“หาดปราสาททอง” เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากทางอบต.เย้ยปราสาท ได้ใช้งบประมาณพัฒนาปรับปรุงเนรมิตอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นให้เป็นหาดปราสาททองทะเลน้ำจืดอีสาน สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

skfxiklkm

 

อำเภอหนองกี่
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นอำเภอหนองกี่
ถิ่นมวยดัง ไก่ย่างรสดี มากมีผ้าไหม หลากหลายวัฒนธรรม ธรรมชาติเลิศล้ำเขี่ยนห้วยยางและทุ่งกระเต็น
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอหนองกี่
อักษรโรมัน Amphoe Nong Ki
จังหวัด บุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 385.0 ตร.กม.
ประชากร 70,428 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 182.92 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3105
รหัสไปรษณีย์ 31210
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
พิกัด 14°41′18″N 102°32′0″E / 14.68833°N 102.53333°E / 14.68833; 102.53333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4464 1299, 0 4464 1511
หมายเลขโทรสาร 0 4464 1299

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เครดิตภาพโดย… onesongchai.com