กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสาร 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 157,328 คน คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 8 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

สถิตผู้โดยสาร 9 สนามบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.สนามบินอุดรธานี 1,914,316 คน

2.สนามบินอุบลราชธานี 1,303,512 คน

3.สนามบินขอนแก่น 1,258,954 คน

4.สนามบินนครพนม 312,063 คน

5.สนามบินร้อยเอ็ด 287,847 คน

6.สนามบินสกลนคร 282,261 คน

7.สนามบินเลย 193,893 คน

8.สนามบินบุรีรัมย์ 157,328 คน

9.สนามบินนครราชสีมา 92 คน

ตารางเที่ยวบินให้บริการสนามบินบุรีรัมย์

รถบริการสาธารณะเดินทางเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์

ที่มาข้อมูล… กรมท่าอากาศยาน