วันที่ 4 ของห้วง 7 ระวังอันตรายช่วงสงกรานต์ บุรีรัมย์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 57 ครั้ง บาดเจ็บ 60 ราย เสียชีวิต 7 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากรถ จยย.เมาแล้วขับ ขณะผู้ว่าฯ เน้นย้ำตรวจจับผู้เมาแล้วขับ พร้อมสั่งปรับแผนอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับคุมเข้มการจำหน่ายและดื่มสุราบนท้องถนน

(15 เม.ย.60) จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าวันที่ 4 ของห้วง 7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดบุรีรัมย์มีการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนแล้วจำนวน 57 ครั้ง

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 60 คน เป็นชาย 43 หญิง 17 และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 1 ราย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถด้วยความเร็ว ส่วนการบังคับใช้กฎหมายจราจรตาม 10 มาตรการหลัก ได้ทำการเรียกตรวจรถแล้วกว่า 20, คัน ถูกดำเนินคดี 2,940 ราย

ในจำนวนนี้เป็นความผิดจากการไม่มีใบอนุญาตขับขี่สูงสุดกว่า 800 ราย รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย และอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนตามลำดับ

ขณะที่นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมร่วมกับตำรวจทุก สภ. นายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด เพื่อสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่

โดยได้เน้นย้ำมาตรการในการหยุดยั้งผู้ดื่มสุรา ไม่ให้ขับยานพาหนะ ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มความเข้มข้นในการหยุดยั้งผู้ดื่มสุราไม่ให้ขับยานพาหนะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

พร้อมทั้งสั่งการให้มีการปรับแผนอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางกลับ โดยถนนสายหลักมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและภาคตะวันออก เช่น ถนนหมายเลข 24 ได้ปรับระบบไฟจราจร ตามสี่แยก ให้รถยนต์บนถนนสายหลัก สามารถเดินทางได้คล่องตัวมากขึ้น

เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด ทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ ในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในการเดินทางเพื่อลดความเร็วบนท้องถนนให้ช้าลง ทั้งให้มีการตรวจเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท้องถนน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์