บุรีรัมย์สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 9 รายบาดเจ็บ 71 ราย

socialposttemplate-Recovered-Recovered

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์จ.บุรีรัมย์ สรุป 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 9 ราย บาดเจ็บ 71 ราย ส่วนมากเป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ

(18 เม.ย.60) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลในห้วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา

พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 69 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 71 ราย เป็นชาย 49 หญิง 22 ราย และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ชาย 8 ราย หญิง 1 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักยานยนต์จำนวน 61 ครั้ง รถยนต์ 20 ครั้ง รถบัสโดยสาร 1 ครั้ง

ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ยังเกิดจากการเมาแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว และตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ตำบล อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าปีนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 6 ราย

ส่วนผลการดำเนินการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก หรือ (10 รสขม) สามารถดำเนินการตรวจจับและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 21,001 ราย

มากที่สุดคือ ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ถึง 4,087 ราย รองลงมา คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,758 ราย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 2,581 ราย ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 1,367 ราย ทั้งนี้ยังทำการตรวจยึดรถผู้เมาแล้วขับ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 แยกเป็นรถยนต์จำนวน 33 คัน เป็นรถบัสโดยสาร 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 216 คัน

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์