เปิด 4 จุดซื้อยางพาราบุรีรัมย์ โครงการรัฐช่วยเกษตรกร 100,000 ตัน

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด 4 จุดรับซื้อยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 100,000 ตัน
จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด 4 จุดรับซื้อยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 100,000 ตัน

เมื่อวันที่ 25มค.59 นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และเกษตรอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันออกติดตามจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 1 ใน 4 จุดรับซื้อยางพาราของรัฐ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 100,000 ตัน ตามโครงการส่งเสริมการใช้สวนยางในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเปิดจุดรับซื้อเป็นวันแรก

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด 4 จุดรับซื้อยางพารา
จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด 4 จุดรับซื้อยางพารา

นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์เปิดจุดรับซื้อยางพาราของรัฐ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สวนยางในหน่วยงานภาครัฐ 4 จุดประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ, สหกรณ์กองทุนสวนยางแคนดง อ.แคนดง, ตลาดกลางบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด อ.บ้านกรวด คุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ต้องเป็นชาวสวนที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้วและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้นำบัตรประชาชน บัตรเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. หรือหลักฐานขึ้นทะเบียนกับ กยท.ไว้แล้วไปแสดง หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน