นครชัยแอร์ เพิ่มรถรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” เส้นทาง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ (เพิ่มแล้ว 5 คัน) เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย ตลอดการเดินทาง

#รถใหม่ราคาเดิม!
รถมาตรฐาน NCA Gold Class ค่าโดยสารปกติ 351 บาท ราคาสมาชิก 333 บาท

#ตรวจสอบเที่ยวเวลา กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ >> https://bit.ly/3bEVNf9

#นครชัยแอร์บุรีรัมย์ #NCASafetyCoach