พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานบุรีรัมย์ และกู้ภัยวังกรูดสตึก นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 2,500 ชุด ไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย 2 อำเภอที่บุรีรัมย์

วันนี้ (7 ส.ค.60) พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา จ.ชลบุรี นำโดยนายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล นายกสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาสถานบุรีรัมย์ โดยนายณรงค์ ดำรงอนันสกุล รองประธานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม และมูลนิธิวังกรูด อ.สตึก ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสะอาด และเวชภัณฑ์ยา ที่ได้รับบริจาคจากผู้ประกอบการห้างร้าน พ่อค้าแม่ และประชาชน

ไปมอบช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแคนดง และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์รวมจำนวน 2,500 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

สำหรับข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พบว่าล่าสุดมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เซินกา จำนวน 8 อำเภอ 42 ตำบล 372 หมู่บ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 9,638 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง พืชไร่ 5,876 ไร่ นาข้าว 99,244 ไร่ บ่อปลา 537 บ่อ ถนน 60 สาย ฝาย 26 แห่ง คลองส่งน้ำ 2 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram