เพ-ลาเพลินบุรีรัมย์จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

อุทยานไม้ดอกเพ-ลาเพลินจ.บุรีรัมย์ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าของเหลือใช้ในครัวเรือนชุมชน นำมาออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดสร้างมูลค่า ทั้งเพื่อลดปริมาณขยะ มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 15 แห่ง พร้อมชมไฮไลท์แฟชั่นโชว์ชุดขยะรีไซเคิลจากผลงานของเด็กเยาวชน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

(3 ส.ค.60) อุทยานไม้ดอกเพ-ลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดออกแบบวัสดุรีไซเคิล “Eco Friendly Scientist Design” โดยมี ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เป็นประธาน โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน และชุมชนของตัวเอง เพื่อนำกลับมารีไซเคิลออกแบบดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

ทั้งยังสามารถต่อยอดสร้างเป็นมูลค่าก่อเกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบภาวะโลกที่เกิดจากขยะที่ย่อยสลายยากด้วย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

โดยภายในงานได้มีการประกวดการออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของเด็กนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 15 โรงเรียน อาทิ ม่านประตูจากขวดพลาสติก โรงเรียนบ้านหนองขมาร , ปราสาทไม้ไอติม โรงเรียนเทศบาล 3 , ต้นไม้ดักยุง โรงเรียนเทศบาล 3 และกังหันลมลดโลกร้อน เป็นต้น

แต่ที่เป็นไฮไลท์สร้างสีสันและความสนใจให้กับผู้มาร่วมงาน คือ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลจากผลงานเด็กนักเรียน ทั้งชุดที่ทำจากกระดาษ ถุงพลาสติก ฝาขวด และของเหลือใช้อีกหลายชนิด

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

มาออกแบบดัดแปลงให้เป็นชุดที่สวยงามเก๋ไก๋ได้ไม่แตกต่างจากชุดที่ซื้อตามร้าน โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 20,000 บาท , รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินสด 5,000 บาท

ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงศ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน

โดยการนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ดัดแปลง หรือรีไซเคิลแล้วนำมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ร่วมลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะที่ย่อยสลายยาก ที่จะเกิดผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

เพ ลา เพลิน จับมือสถานศึกษา จัดกิจกรรม “เพ ลา เพลิน รวมพลังรักษ์โลก Eco Frindly Scientist Design”

วันนี้ ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ ผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 สนง.ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เปิดกิจกรรม “เพ ลา เพลิน รวมพลังรักษ์โลก Eco Frindly Scientist Design” ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงปัญหาขยะและมีความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล นำขยะเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าที่สุด


โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมเดินแบบโชว์ผลงานการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นชุดแต่งกาย และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวด มีผลดังนี้

1.รางวัลระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รร. เทศบาล3 / รางวัลรองอันดับ2 รร.บ้านกอกโคกวิทยา / รางวัลรองอันดับ3 รร.ฮั้วเคี้ยว
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา รร.บ้านหนองไทร / รร.ฮั้วเคี้ยว / รร.โนนเพกา

2. รางวัละดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รร. พรสำราญ / รางวัลรองอันดับ2 รร.คูเมืองวิทยาคม / รางวัลรองอันดับ3 เทคนิคคูเมือง
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง / รร.เทศบาล1

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์
/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์