ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา 2562
BRU FRESHMEN BOYS & GIRLS
GALAXY STAR 2019

ชมรอบตัดสิน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมามาย
– กิจกรรมการประกวดดาวเดือน
– กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม
– กิจกรรมการประกวดการแสดงยอดเยี่ยม
– ชมและร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน อะตอม ชนกันต์

G1 “ครีม”นางสาวพรพิมล สมเสนาะ
“Cream”Pornpimol Somsanor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

G2 “แพรวา”นางสาวจิราภรณ์ พุสาโรนา “Prawa”
Jiraporn Pusarona
คณะวิทยาศาสตร์

G3 “แหนม”นางสาวบัณฑิตา แมนไธสง
“Hnam”
Banthita Maenthaisong
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

G4 “อังกอร์”นางสาวรัศมี ไตรรงค์
“Anggor”
Ratsamee Trairong
คณะครุศาสตร์

G5 “มิ้น”นางสาวปรียาภรณ์ ศิลารัมย์
“Mint”Preyaporn Silaram
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

G6 “มีน”นางสาววิมลรัตน์ อาญาเมือง
“Meen”Wimonrat Aryamueang
คณะวิทยาการจัดการ

G7 “ปุ๊กปิ๊ก”นางสาวจิราพร ปทุมทอง
“Pookpick”Jiraporn Patumthong
คณะพยาบาลศาสตร์

ที่มา : BRU Ambassador