ขอเชิญชาวบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ร่วมพิธีปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๑ จำลอง
 “หัวใจคนบุรีรัมย์ทุกดวง หลอมรวมอธิษฐานจิตถวายความจงรักภักดีร่วมพิธีปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๑ จำลอง” ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๖.๐๙ น. ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง

จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์