กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง – อ.ปราสาท เรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง – อ.ปราสาท ตอน 1 แล้วเสร็จ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการ เริ่มจาก กม.73+283.559 ที่ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดโครงการที่ กม.98+500ที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางยาวประมาณ 25.216 กิโลเมตร ทางสายนี้อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างเป็นแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 เซนติเมตร จำนวน 2 แห่ง คือที่ กม.73+283.559 จุดเริ่มต้นโครงการ และที่ กม.83+354.692 มีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง และมีจุดกลับรถ 11 จุด ซึ่งแต่ละจุดมีระยะห่าง 2.5 กิโลเมตร

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี จะช่วยแก้ปัญหาการจรจร โดยการระบายปริมาณการจรจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก ทำให้การสัญจรไป – มา ของประชาชนสะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะย่านชุมชน ได้มีการแบ่งทิศทางการจรจรชัดเจน และทำให้การขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะทำให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการส่งออก อีกทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางยิ่งขึ้น


ข่าวโดย…กรมทางหลวง