แชร์ช่วยหนู!!! สพม.32 บุรีรัมย์ชวนบริจาคเงิน เสื้อผ้าห่มกันหนาว ช่วยนักเรียนที่ประสบภัยหนาวกว่า 2 หมื่นคนทั่วบุรีรัมย์

รอง ผอ.สพม.32 บุรีรัมย์ สั่งโรงเรียนในสังกัดสำรวจช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งกันหนาว โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวฐานะยากจน ที่มีอยู่กว่า20,000 คน พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ทั้งย้ำดูแลสุขภาพและเวรยามป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว และมีลมกรรโชกแรงด้วย

(27 พ.ย.60) นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

จึงได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว รายงานมายังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือ

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนที่ฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวนกว่า 20,000 คน ของจำนวนนักเรียนในสังกัดกว่า 50,000 คน ในพื้นที่ 23 อำเภอ จำนวน 66 โรงเรียน

ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวขึ้น ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เชิญชวนบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2408

รอง ผอ.สพม.เขต 32 ยังได้กำชับโรงเรียนทุกแห่งที่อยู่ในความดูแล ได้ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเด็กนักเรียนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการจัดเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อเฝ้าระมัดระวังป้องกันอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว ที่มีสภาพอากาศแห้งและลมกรรโชกแรง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงดังกล่าวด้วย

สุรชัย พิรักษา สวท.บุรีรัมย์