หลวงตาแถม ฐิตสาโร(พระครูสถิตธรรมสาร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน อายุ ๘๕ ปี หลวงพ่อแถม เดิมชื่อแถม มาศรักษา อุปสมบทวันที่ 14 เมษายน 2499 พระอุปัชฌาย์ คือ พระเมธีธรรมาราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกะหาด และเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน ในปี พ.ศ.2544 ได้รับแต่งตั้งจาก เจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ปี พ.ศ.2551ได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน ปี 2557 เมื่ออายุ 79 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่าน

ภาพ//พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ภาพ//พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

พระครูสถิตธรรมสารเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนในชุมชน และภายในเขตอำเภอบ้านด่านเป็นอย่างมาก เพราะพระครูสถิตธรรมสารได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และได้ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม
ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม

หลวงตาแถม เป็นทั้งพระนักปฏิบัติ และเป็นทั้งพระนักพัฒนา นั้นหมายความว่าท่านบวชในร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ปัจจุบัน นอกจากปลูกต้นสักทอง 300 กว่าต้นตั้งแต่บวชได้ 2 พรรษา แล้ว ยังสร้างถาวรวัตถุ เสนาสนะในวัดอีกมากมาย

ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม
ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม
ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม
ภาพ//วัดบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ หลวงตาแถม