กรุงเทพฯ – ดอนเมือง ถึง บุรีรัมย์

วันจันทร์ เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  14:00 น. และเวลา 18:20 น.

วันอังคาร เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  และเวลา 14:00 น.

วันพุธ เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  14:00 น. และเวลา 18:20 น.

วันพฤหัสบดี เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  และเวลา 14:00 น.

วันศุกร์ เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  14:00 น. และเวลา 18:20 น.

วันเสาร์ เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  และเวลา 14:00 น.

วันอาทิตย์ เที่ยวบินเวลา 06:00 น.  และเวลา 14:00 น.

บุรีรัมย์ ถึง กรุงเทพฯ – ดอนเมือง

วันจันทร์ เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  15:25 น. และเวลา 20:00 น.

วันอังคาร เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  และเวลา 15:25 น.

วันพุธ เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  15:25 น. และเวลา 20:00 น.

วันพฤหัสบดี เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  และเวลา 15:25 น.

วันศุกร์ เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  15:25 น. และเวลา 20:00 น..

วันเสาร์ เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  และเวลา 15:25 น.

วันอาทิตย์ เที่ยวบินเวลา 07:25 น.  และเวลา 15:25 น.

เช็คเที่ยวบิน https://www.airasia.com/th/th