บุรีรัมย์ เปิดใช้สนามเทนนิสใหม่ 5 สนาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และอัฒจรรย์ชมการแข่งขันตามมาตรฐานของสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย

(19 ก.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดสนามเทนนิสจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเสกข์สรร ธีรวาณิชย์ ประธานชมรมเทนนิสจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกชมรม ส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งสนามเทนนิสแห่งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการรื้อสนามเดิมและก่อสร้างขึ้นใหม่ 5 สนามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และอัฒจรรย์ชมการแข่งขันตามาตรฐานของสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยเปิดบริการสนามให้สมาชิกชมรมเทนนิสจังหวัดบุรีรัมย์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาเทนนิส ฝึกซ้อม และออกกำลังกาย และใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันรายการสำคัญๆ ในอนาคต

ทั้งนี้สนามเทนนิสจังหวัดบุรีรัมย์เดิมเริ่มก่อสร้างและเปิดใช้ในปี พ.ศ.2471 โดยสภาพสนามในระยะเริ่มแรกเป็นสนามดินปลวก บดอัดแน่น มีจำนวน 2 สนาม ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นสนามเป็นพื้นยางแอสฟัลติก จำนวน 5 สนาม โดยได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจเรื่อยมา แต่เนื่องจากสนามมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 90 ปี มีการซ่อมแซมบ่อยครั้งจนเกินกว่าจะปรับปรุงให้ดีดังเดิมได้ ในปี พ.ศ.2561 จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงรื้อถอน และก่อสร้างสนามขึ้นใหม่ทั้งหมดจำนวน 5 สนาม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว ..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ // สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์