โรงพยาบาลเอกชน บุรีรัมย์ เปิดมิติใหม่เปลี่ยนผ่านสู่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

(1 ก.พ.63) นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานบริหารเครือโรงพยาบาล ราม เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงพยาบาลเอกชน บุรีรัมย์ใหม่ ภายใต้ชื่อ”โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม” ซึ่งเดิมคือโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 จนถึงปัจจุบันร่วม 30 ปี และในวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น”โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม”
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน บุรีรัมย์ จำนวน 2,751,655 หุ้น หรือ 32.37% เป็นเงิน 110,066,200 บาท เป้าหมายโรงพยาบาลรามคำแหง มีจุดประสงค์จะขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี
และมีโอกาสเจริญเติบโตทางธุรกิจการแพทย์ในอนาคต และหลังจากที่มีการเข้าหุ้นโดย บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง หรือ RAM เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆ การบริการโฉมใหม่ ภายใต้การบริหารงานโดยเครือโรงพยาบาลรามคำแหง สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชน เป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายแพทย์เอื้อชาติ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดการซื้อหุ้นบริษัท รวมแพทย์ จำกัดเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือรามแห่งใหม่นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความพร้อม และรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน โดยมุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม แห่งนี้ ตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประชาชนเดินทางสะดวกสบาย
และที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม มีบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่จะให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์เฉพาะทาง นำระบบ IT มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น และจะได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์มากขึ้น
การมาขยายพื้นที่ในเครือรามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จึงมาเสนอทางเลือกให้ชาวบุรีรัมย์

สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์