โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จัดงาน “วันธารน้ำใจ” และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

(01ก.ย.60) เวลา 09.00 น. ที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนประโคนชัยพิทยา นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดงาน “วันธารน้ำใจ” และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียนนักเรียนที่สร้างซื่อเสียงให้โรงเรียน นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 102 ทุนเป็นเงิน 615,500 บาท มอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกจำนวน 4 ทุน

ทุนละ 10,000 บาท และระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อนำดอกผลไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมี แพทย์หญิง กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษา

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่ประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้ การศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และยังพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมร์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์