โอกาสดีของชาวสุรินทร์! เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร เดินหน้าสร้างสนามบินสุรินทร์ใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวอย่างเต็มระบบ รวมถึงพัฒนาการค้าชายแดนและระบบสาธารณูปโภคมากมาย
———————————–
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดเดินทางตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โดยในช่วงเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก่อนที่ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดสุรินทร์ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประกอบด้วย

1.การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมพร้อมการก่อสร้างให้เป็นด่านศุลกากรที่ได้มาตรฐาน และเมืองการค้าชายแดน (Border town)

2.โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แล้งซ้ำซาก อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

4.กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ตอน สุรินทร์ ห้วยทับทันระหว่าง กม.187+420 กม.233+891 รวมระยะทาง 46.471 กิโลเมตร

5.กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์-สังขะ ระหว่าง กม.12+010-กม.26+700 และ กม.29+800-กม.39+800 รวมระยะทาง 24.690 กิโลเมตร

6.ผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพสู่ AEC)

7.โครงการโลกของช้าง (Elephant World)

8.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์ เพื่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

9.โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและการท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์และตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ / ข้อเสนอขอรับการสนับสนุน : งบประมาณในการขอรับสนับสนุนเพื่อก่อสร้าง – ถนนคอนกรีต – ระบบไฟฟ้า – เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ – ปรับภูมิทัศน์

ที่มาภาพ//ข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ห่งใหม่