จังหวัดบุรีรัมย์เชิญร่วมงาน “ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๑” ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานประเพณีท่องเที่ยวท้องถิ่น และอำเภอประโคนชัยกำหนดจัดงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ ทั้งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองต่ำ การจำหน่ายตลาดอาหารโบราณ โฮปบายละเงียจ (กินโตก) จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดวิถีชุมชนบริการเปลี่ยนชุด ๔ ชาติพันธุ์ การแสดงพื้นบ้าน นิทรรศการมีชีวิต จักสาน ข้าว ทอเสื่อ ทอผ้า เครื่องปั้นและการละเล่นพื้นบ้าน ร่วมด้วย การแสดงแสง สี เสียง แอนด์เดอะมิวสิคคัล เรื่อง ปราสาทเมืองต่ำ ตำนานนิรมิตสายธารแห่งชีวา นำแสดงโดย บอม ธนิน มนูญศิลป์ ดารานักแสดงช่อง ๓

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมงานในวันและเวลาดังกลาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย โทร ๐ ๔๔๖๗ ๑๔๘๘