ไข้หวัดระบาดหนัก!!! บุรีรัมย์พบผู้ป่วยกว่า 1,240 ราย เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 1,240 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ผู้ป่วยส่วนมากเป็นกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำ ด้านสาธารณสุขเดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันต่อเนื่อง

ภาพจำลอง

(1 ส.ค.60) นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า จากข้อมูลรายงานพบวาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 1,246 ราย

ภาพอาการปวดศีรษะของผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่

ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และจากข้อมูลสถิติยังพบว่าปีนี้สถานการณ์ผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ป่วย 1,186 ราย ซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

อาการน้ำมูกไหลของผู้ทีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
ภาพจำลองไวรัสที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกาย

เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้ ทั้งฝนตกและร้อนจัดส่งผลให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามยังพบเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดิม ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด

อาการวิงเวียนศีรษะ

ก็ระบุว่าในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามสถานพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือน – 2 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 กลุ่มโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ยารักษาโรค

และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ปี 2017 ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ได้จนถึงเดือนกันยายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์