สนง.พมจ.บุรีรัมย์ รุดเยี่ยมบ้านและตรวจข้อเท็จจริง เด็กหนุ่มบุรีรัมย์ สอบติดวิศวะ แต่ขาดเงินทุนการศึกษา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สนง.พมจ.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นางบุปผา ทัพกฤษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาววนิดา บุญปก ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง นายอธิวัฒน์ วิทย์พิชิตชัย อายุ ๑๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒/๑๐ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์เนื่องจากนายอธิวัฒน์ฯ ประสบความเดือดร้อนขาดเงินทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาชั้นปีที่ ๑ ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมารดาเสียชีวิตและบิดาเลี้ยงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด จึงขอรับเงินบริจาคค่าเทอมผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์

ซึ่งนายอธิวัฒน์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือเงิน ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (ปรับยอดบัญชี ช่วงเช้าของวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๐) ซึ่งตนจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปให้เป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่เด็กและให้ความช่วยเหลือเด็กในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังได้พบผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบว่ามีผู้แสดงความประสงค์จะขอสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดจนจบขั้นปริญญาตรี

ข่าวต้นเรื่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์