ไทย-กัมพูชาจัดงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน”ช่องสายตะกูบุรีรัมย์กระชับสัมพันธ์กระตุ้นการค้าชายแดน

ไทย-กัมพูชา ร่วมจัดงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 1” ที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หวังกระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน ดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น รองรับการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวรด้วย

(12 ม.ค.60) นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายวาด ปารานิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเปิดงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 1” ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูให้มีมูลค่าการซื้อขายมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้ามาลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศให้เกิดความยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย โดยงาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ม.ค.2560 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า OTOP/SMEs อาหารเด่นประจำจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และสินค้าเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 80 คูหา   นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการ OTOP กลุ่มจังหวัดฯ พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมการขายอีกด้วย   ซึ่งคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 4 วันจะมีเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อการขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดขายเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2554 สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพุธ และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น “จัดผ่อนปรนการค้า” เพื่อให้ราษฎรทั้งสองประเทศ ได้มีการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ปัจจุบันได้เปิดทำการซื้อขายทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557  แต่เนื่องจากจุดผ่อนปรนการค่าองสายตะกู ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน พ่อค้านักธุรกิจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงจัดโครงการส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านขึ้น โดยใช้ชื่องาน “มหัศจรรย์ ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 1”

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้าการลงทุน ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างประชาชน 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศมีความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน และจะทำให้มีนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ส่งผลให้จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ยกระดับเป็น “จุดผ่านแดนถาวร” ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ข่าวโดย…สุรชัย    พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์

ภาพจากคุณ สุพจน์ เสาวกุล