ไปรษณีย์บุรีรัมย์ เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ขยายการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ บุรีรัมย์ คาสเซิล

วันนี้(01พ.ย.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนด้านไปรษณีย์ ที่บุรีรัมย์ คาสเซิล บริเวณภายในสนามฟุตบอล ไอโมบาย สเตเดี้ยม

เพื่อขยายจุดให้บริการไปรษณีย์แก่ ประชาชน หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสนามฟุตบอล ไอโมบาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์ คาสเซิล ตลอดทั้ง บริษัท ห้างร้านต่างๆ

เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมี หัวหน้าไปรษณีย์ นครราชสีมา ,ร้อยเอ็ด ,สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกค้าไปรษณีย์ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สำหรับเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บุรีรัมย์ คาสเซิล เป็นเคาน์เตอร์จุดบริการแห่งที่ 2 ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ รับฝากไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ทั้งใน และต่างประเทศ

จำหน่ายตราไปรษณียากร ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม สินค้าฝากขาย และสินค้าไปรษณีย์ บริการรับฝากและจ่ายเงินธนาณั ติ ทั้งธรรมดาและออนไลน์ บริการชำระเงินทางไปรษณีย์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union

img src=”https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23031178_527880897545784_5527121071618048578_n.jpg?oh=12f0f1334700d9df0c1778952204e18e&oe=5A77F6BA” width=”960″ height=”720″ class=”alignnone” />

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์