นายหู ชุนหัว รองนายกรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าจีนจะเร่งความพยายามนำพาประชาชนชาวชนบทหลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นให้ได้อีก 10 ล้านคนภายในปี 2019 ซึ่งถือเป็นปีสำคัญของการเอาชนะสงครามต่อต้านความยากจน

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักปกครองว่าการที่จะทำให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ภาครัฐฯ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมรู้จักให้คนในประเทศรู้จักการพัฒนาตัวเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นที่สามารถต่อยอดให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปได้อีก เหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดำรงชีวิต

เช่นเดียวกับ “จีน” ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ได้มีนโยบายเร่งด่วนออกมาด้วยการพยายามที่จะลดความยากจนให้กับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ภายในปี 2019 นี้ โดย หู ชุนหัว รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวถึงการเอาชนะสงครามความยากจนตามเจตนารมณ์ของการประชุมปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) โดยระบุว่า

สำหรับแผนงานในครั้งนี้ คือ การก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับคนยากยนย้ายเข้ามาอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) พร้อมทั้งควบรวมการทำงานในเรื่อง “การบรรเทาความยากจน” และ “ยุทธศาสตร์การชุบชีวิตชนบท” เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รู้จักพัฒนาตนเองไม่ให้ติดกับดักของความยากจน และปัญหาเดิมๆ อีกต่อไป

หู ชุนหัว กล่าวต่ออีกว่า การกระตุ้นการส่งเสริมในพื้นที่ภาคตะวันออกของจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง และจะนำมาสู่การลดความยากจนในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคตะวันตกอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากของ หลิว หย่งฝู ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มนำร่องฯ ที่คาดการณ์ว่าจีนนำพาชาวชนบทออกจากความยากจนกว่า 10 ล้านคนในปี 2018 และกว่า 80 ล้านคนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

ที่มาภาพ//ข่าว : China Xinhua News