ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ BURIRAM AIRPORT

ขอแจ้งตารางการบิน / Flight Schedule
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
28 OCTOBER 2018 – 30 MARCH 2019

แอร์เอเชีย 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพ-บุรีรัมย์

FD-3523/FD-3522 บินทุกวันพุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

FD-3520/FD-3521 บินทุกวัน

นกแอร์ 3 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป บุรีรัมย์ เวลา  05.55 น. 14.35 น. 17.35 น.

บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 07.30 น. 16.20 น. 19.25 น.