จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 5 และเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับด้วยความประทับใจ

( 28 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 5 ประกอบด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวนกว่า 500 คน

โดยกำหนดจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิก ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในภาค 5 ได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และภารกิจที่เป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

นอกจากนั้นแล้วในจัดการประชุมครั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวๆ แก่ผู้ร่วมประชุมได้รู้จักและเดินทางไปชมยังสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนตามสถานที่ท่องเที่ยว และชุมชนหมู่บ้านให้การต้อนรับและสร้างความประทับใจในการเดินทางผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์