ประชาชนชาวบุรีรัมย์ แห่ซื้อ ริสต์แบนด์” “จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

                ไปรษณีย์บุรีรัมย์ เปิดจำหน่ายสายข้อมือสีเหลือง “จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” ซึ่งมีประชาชนทั้งในและต่างจั งหวัดแห่ต่อคิวซื้อจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช แสดงถึงความจงรักภักดี

               (31 ส.ค.60) ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้เปิดจำหน่ายสายข้อมือสีเหลื องจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” มีประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียงจำนวนมาก เดินทางมารอเพื่อต่อคิวซื้ อสายข้อมือสีเหลืองดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการ โดยประชาชนส่วนใหญ่ ต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งใจเดินทางมาเพื่อซื้อสายข้ อมือสีเหลืองรักพ่อเส้นนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความรำลึ กถึงรัชกาลที่ 9 และอยากร่วมทำบุญเพื่อเพิ่ มโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วย

สำหรับโครงการสายข้อมือสีเหลือง จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” จัดทำขึ้นมาเพื่อต้องการน้ อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอั นหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช และเป็นการรวมพลังชาวไทยที่ แสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยคำมั่นสัญญาว่า “จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” ด้วย

                ทั้งนี้ สายข้อมือสีเหลืองดังกล่าว ทำมาจากซิลิโคนแท้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 9 สลักข้อความว่า “จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป” ส่วนด้านในสลักตัวเลขอารบิกอย่ างสวยงาม รายได้จากการจำหน่าย หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ได้มอบให้กับโรงเรียนพระดาบสจั งหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กั บเยาวชนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทางศึ กษาต่อไปด้วย  ซึ่งประชาชนชาวบุรีรัมย์และใกล้ เคียง ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ในกลุ่ม จ.บุรีรัมย์ ทั้ง 16 ที่ทำการไปรษณีย์ ในราคาเส้นละ 100 บาท

                                                                                               ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์