( 30 ส.ค.60) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรม การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการสร้างชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารกลุ่มเอสโตเนีย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วม

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรม การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าวเพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล” เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ “ข้าว” ที่ตรงกับความต้องการของตลาดระดับสากลและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น Smart   Farmers  อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจอีกด้วย

 

 

 ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์