จ.บุรีรัมย์ เดินหน้าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) รับการแข่งขัน Moto GP

(07 ก.ย. 60) ที่ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการจัดอบรมโครงการ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) รับการแข่งขัน Moto GP รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 20 ปี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรองรับการแข่งขัน Moto GP

ทั้งนี้ บุรีรัมย์ได้จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) รุ่นที่ 1 โดย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 140 คน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์