จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์”

(07 ก.ย.60) เวลา 17.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รศ. มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวบุรีรัมย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จำนวนกว่า 4,000 คน

ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื่องในวัน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชานุสรณ์” โดยการประกอบพิธีมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างพร้อมใจนำพวงมาลาไปถวายเป็นเครื่องราชสักการะกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์” นี้ เป็นการถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ตามหลักฐานพระราชพงศาวดาร รัชการที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ หน้า 352 บันทึกว่า หลังจากการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพระประชวรด้วยพระโรคชรา พระอาการทรุดลงตามลำดับ

จนกระทั่ง เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ รวมพระชนมายุได้ 73 พรรษา เสด็จอยู่ในราชสมบัติ 27 ปี พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงจักรี ผู้ทรงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี และมีความเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2539 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศ์ศาวดาร ภาคที่ 7 ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัด

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์