จ่อร่วมมือชายแดนไทย-กัมพูชา กวาดล้างยาบ้าให้สิ้นซาก ลุยหารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมระดับทวิภาคีไทยกับกัมพูชา ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11

วันนี้ (13 ก.ย. 60) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) หัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทยและพลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายกัมพูชา

ร่วมประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา ว่าด้วย ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 ที่ ห้องวีไอพีเลาจน์ ชั้น 3 สนามไอ-โมบาย สเตเดี้ยม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์ยาเสพติด ความก้าวหน้าการดำเนินงานผล จากการประชุมทวิภาคีฯ ครั้งที่ 10 ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึก และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทย-กัมพูชาในอนาคต

ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไอซ์และยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติดที่มีบทบาทมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้พยายามกดดันและกวาดล้างมาโดยตลอด

นอกจากนั้นแล้ว การประชุมในครั้งนี้ ยังเป็นเรื่องแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำด้าน ประเทศกัมพูชาได้มีการตั้งด่านหรือจุดสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อีกทั้งได้มีมาตรการในการพัฒนาและป้องกันยาเสพติดโดยการทำหมู่บ้านคู่ขนานที่มีชื่อว่า หมู่บ้านชายแดนสีขาว ปลอดยาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ป.ป.ส.เดินหน้าประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา สานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามผู้ค้าผู้ผลิตยาเสพติดข้ามชาติ พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานตามแนวชายแดน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวเชิงลึก เพื่อร่วมป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดทุกประเภท

(13 ก.ย.60) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เดินหน้าจัดประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 11 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สนามไอโมบาย สเตเดี้ยม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

โดยการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ ได้มีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และพลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ก็เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา

ตลอดจนหารือเกี่ยวกับกิจกรรมแผนงานความร่วมมือในอนาคตด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิตยาเสพติด รวมถึงสกัดกั้นการลักลอบนำสารตั้งต้นเข้ามาผลิตยาเสพติดในประเทศอย่างเข้มข้น เพราะจากข้อมูลพบว่าได้มีกลุ่มขบวนการลักลอบนำสารตั้งต้นเข้ามาผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากจ.บุรีรัมย์ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับจ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

เพื่อเป็นเมืองคู่มิตรกันทั้งเรื่องการค้า เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคงด้านยาเสพติดก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานข้อมูลเชิงลึกซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ ในการร่วมป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนทั้ง 17 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเข้มแข็งมากขึ้น

ด้านนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ประเทศไทย กล่าวว่า แผนความร่วมมือในการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติระหว่างไทย-กัมพูชา จะเน้นพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยทางฝ่ายกัมพูชาก็จะมีการตั้งด่านสกัดสารตั้งต้นที่จะมีลักลอบนำเข้าจากเวียดนาม ผ่านกัมพูชา ลาว ไปยังสามเหลี่ยมทองคำ

ขณะเดียวกันก็จะมียาเสพติดที่สามารถลักลอบผลิตได้ ถูกส่งเข้ามายังไทยและกัมพูชา ดังนั้นจะต้องร่วมมือกันสกัดกั้นหยุดยั้งกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้สถานการณ์ของยาเสพติดลดลงหรือหมดไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์