หนุ่มบุรีรัมย์วัย 27 จบ ป.ตรี กลับบ้านทำนาอินทรีย์ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

หนุ่มอายุ 27 ปี ชาว อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เรียนจบปริญญาตรี ทำเกษตรอินทรีย์ทำนา เลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (13 ก.ย. 60)นายธีรศักดิ์ จันพลงาม อายุ 27 ปี ชาวตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโคขุนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลามาศ

ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ภายหลังจากเรียนจบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลับไปอยู่บ้านทำนาอินทรีย์ และเลี้ยงโคเนื้ออยู่ที่บ้านเกิด โดยไม่คิดที่จะเป็นลูกจ้าง หรือไปทำงานต่างจังหวัด

นายธีรศักดิ์ จันพลงาม กล่าวว่า รักในอาชีพเกษตร และชอบทำการเกษตรตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเป็นอาชีพของพ่อ แม่ และมองว่าอาชีพเกษตรได้ใช้ชีวิตอิสระ ได้อยู่กับครอบครัว อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำนาแบบอินทรีย์ และเลี้ยงโคเนื้อควบคู่กัน

ปัจจุบันมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว และมีเงินออม ในแต่ละปีก็จะได้ขายข้าว ขายโคเนื้อ ขายมูลวัว ส่วนมูลวัวที่เหลือนำไปทำปุ๋ยใช้เองในนาข้าวเป็นการลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งหลังจากว่างเว้นจากภารกิจต่างๆ ก็จะรับจ้างตัดหญ้า ทำนา ทำปุ๋ย และร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร ตามที่รัฐบาลส่งเสริมสู่มาตรฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ลองหันไปเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ยากอย่างที่คิด หรือเข้าไปศึกษาดูงานได้ที่บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์