ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัว Buriram Brand เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับการันตีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค รองรับการเป็นเมือง Sport City

(15 ก.ย.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีงานเปิดตัว Buriram Brand โครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2560 ที่ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ Buriram Brand ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในจังหวัด ทั้งสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค เป็นเครื่องหมายรองรับที่การันตีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของจังหวัด ทั้งเพื่อรองรับการเป็นเมือง Sport City

ประกอบกับในปี พ.ศ.2561-2563 จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี) ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาและสร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานได้มีการจัด Display แสดงสินค้าที่มีศักยภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ การมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ผู้ออกแบบ Buriram Brand

และมอบเครื่องหมายรับรอง Buriram Brand ให้กับผู้ประกอบการ OTOP SMEs ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม จำนวน 40 ราย ที่มีศักยภาพอีกด้วย

สำหรับคอนเซ็ปหรือรูปลักษณ์ของ แบรนด์บุรีรัมย์ ก็มาจากปราสาทพนมรุ้ง และสนามไอโมบายสเตเดี้ยม หรือที่เรียกว่าปราสาท 2 ยุค , ดอกสุพรรณิกา หรือดอกฝ้ายคำ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และดอกอัญชัน

โดยได้นำเอาลักษณะและรูปทรงของดอกสุพรรณิกามาใช้เป็นพื้นหลัง และนำสีของดอกอัญชันมาเป็นสีประกอบ ทั้งได้นำเอาลายเส้นของอักษร ขอม มาประดิษฐ์เป็น บุรีรัมย์ และจะสร้างเป็น Buriram Font ที่เป็นอักษรของบุรีรัมย์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี) ในปี พ.ศ.2561-2563 เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามา และสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค โดย Buriram Brand จะเป็นเครื่องหมายรับรองที่การันตีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ และขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ Buriram Brand ในครั้งนี้ รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการไว้ตลอดไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์