กรมทางหลวงเตรียมขยายถนนหมายเลข 218 สายบุรีรัมย์-นางรอง ส่วนที่เหลือให้เป็น 4 ช่องทางจราจร ชั้นทางพิเศษ ซึ่งอยู่ในช่วงหาผู้รับจ้าง คาดดำเนินการก่อสร้างเร็วๆนี้

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง

ทางหลวงสายบุรีรัมย์ – อ.นางรอง เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่าง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ระยะทางยาวตลอดสาย 51.177 กม. จุดเริ่มต้น กม.0+000 ที่หน้าศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 24 ที่บ้านถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ กม.51+177 ทางสายนี้ได้ก่อสร้างเป็นทางลาดยางเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยบริษัทซีวิงคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นทางลาดยางมาตรฐาน F4 (6/9) ผิวทาง DBST. และต่อมาช่วงปี พ.ศ.2536 – 2540 ศูนย์สร้างทางมหาสารคามได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อบูรณะและปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานเป็น S2 (6.5/11) ผิวทางแบบแอสฟัลต์ติก

โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 218 ช่วง บุรีรัมย์ – อ.นางรอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียน AH121 เชื่อมโยงระหว่างแหลมฉบังกับสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับทางในปัจจุบันมีผิวจราจรคับแคบทำให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกการพัฒนาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 218 นี้ จึงเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ที่มาภาพ//ข้อมูล : สำนักก่อสร้างทางที่ 1